Klachtrecht

De praktijk voor Gezondheidstherapie en Natuurgeneeskunde voldoet aan de eisen die in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) worden gesteld.

Dit betekent dat u als cliënt gebruik kunt maken van het klachtrecht, bijvoorbeeld indien u een klacht heeft of een geschil heeft met de VBAG-therapeut waarover u gezamenlijk niet uitkomt.

Het klachtrecht wordt geregeld via Quasir, het expertisecentrum voor klachtenmanagement in de zorg- en welzijnssector. Meer informatie over het klachtrecht kunt u vinden op de pagina Klachten en geschillen van de VBAG.

NB Van het klachtrecht kan zowel de client als de therapeut gebruik maken.

 

over Ankie | vergoeding | klachtrecht | privacy | disclaimer | contact