Werkwijze en procedure

Praktijkbezoek

Tijdens het eerste bezoek wordt middels een uitgebreid gesprek en onderzoek gekeken naar de samenhang tussen de huidige klachten, eventuele vroegere klachten, en uw huidige woon-, leef- en werksituatie. Tevens wordt met behulp van bioresonantie (CoRe Inergetix™ system), een uitgebreide meting verricht.
Vervolgens wordt een behandelplan opgesteld (inclusief een voedingsadvies) dat erop gericht is uw zelfgenezend vermogen te stimuleren en optimaliseren.

Het tweede bezoek wordt gestart met de behandeling. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht zullen een of meerdere behandelingen in de praktijk gewenst zijn.

Behandeling

Aanvullend hierop kan er gebruikt gemaakt worden van:

over Ankie | vergoeding | klachtrecht | privacy | disclaimer | contact